Välkommen till Orrefors © 2009

VÄLKOMMEN TILL ORREFORS

 

 

 

 

ORREFORS HISTORIA

 

Ortsnamnet Orrefors kan möjligen förklaras genom närheten till Orrasjön (nu Orranässjön) och det faktum att det vid bruksdammen alltid funnits en fors. Här var det tacksamt att använda det rinnande vattnet till att driva kvarn och såg. Det var ingen tillfällighet att gården här fick namnet Kvarntorp. Gårdsbyggningarna låg nära återvinningsstationen där en liten lada närmare idrottsplatsen, än idag finns kvar.

 

Staten ville få fart på landet och man uppmuntrade dem som ville starta t.ex. järnbruk. Järn var en åtråvärd produkt som andra länder led brist på och försvaret behövde järn till kanoner. År 1726 fick Lars-Johan Silversparre tillstånd att starta ett järnbruk som skulle anläggas där forsen var som stridast – vid Orrefors. Man tillverkade främst stångjärn för export. Produktionen pågick fram till slutet av 1800-talet med en ganska liten arbetsstyrka, ett 20-tal man. Hammarsmederna med familjer utgjorde samhällets befolkning.

 

Under slutet av 1800-talet fick järnbruken en mördande konkurrens från t.ex. England. Man hade lärt sig konsten att använda egen malm och eget stenkol. Det sista slaget från den stora smälthammaren i Orrefors hördes 1914.

 

Skogar började få sitt värde. Det insåg Samuelsson från Linköping som köpte Orrefors väldiga skogar, som använts för järnbrukets kolbehov. För att ta vara på avfall från sågen, också den vid bruksdammen, lät han bygga ett glasbruk. År 1898 lät han bygga en hytta för flaskor och en del småglas som snapsglas och kannor, sedan 1899 en hytta för fönsterglas.

 

När hyttorna kom till ökade befolkningen från ca 80 till 250 på en kort tid. Det var vid denna tid som kasernerna nerom bruket snabbt byggdes.

 

År 1913 köpte Johan Ekman från Göteborg bruket, även han för att komma åt de stora skogarna. Han stod i valet mellan att lägga ner glasbruket eller att satsa. Ekman valde som alla vet att satsa. Han hade pengar och mycket goda kontakter ute i landet. Han hade råd att anställa konstnärer som Simon Gate och Edvard Hald – något helt nytt bland de svenska glasbruken. Bruket fick stora framgångar och namnet Orrefors fick världsrykte. Varumärket står sig fortfarande men har under åren fått sina törnar. Hög kvalitet och en unik design bör även i framtiden kunna profilera glaset från Orrefors.

 

Läs mera om brukets historia i ”Reflexer ur Hälleberget” och ”Adel, präster och vanligt folk”.

Böckerna finns på biblioteket eller på Tempo i Orrefors.